Monitoring

 

Linea Azzurro, to system, którym administrator może zarządzać za pomocą zdalnego komputera (konfiguracje, zezwolenia, zakazy, ustawienia, zarządzanie kartami RFID itd.) jak też rejestrować wszelakie zdarzenia występujące w systemie.

Przykładowo może zarejestrować :

- otwarcie drzwi wejściowych w trakcie rozmowy z lokatorem

- użycie kodu indywidualnego

- użycie skanu palca

- użycie karty RFID

- wykonanie połączenia wewnętrznego (rejestracja zdarzenia, nie treści połączenia)

- użycie karty RFID w systemie "antipassback" w sposób uprawniony

- użycie karty RFID w systemie jw. w sposób nieuprawniony

 

System może także monitorować za pomocą interfejsu M2780 dodatkowe wejścia oraz ich stan (drzwi niedomknięte), sprawdzać fakt sabotażu bądź raportować innego rodzaju skonfigurowane wydarzenia.

 

Przykład wglądu w grupę zainstalowanych central w systemie osiedlowym. Instalator/administrator ma możliwość jednoczesnego spojrzenia na wszystkie ustawione parametry robocze oraz ich modyfikację  

Plansza konfiguracji parametrów roboczych systemu

 
 

Komunikacja z systemem. Stan połączenia z każdą centralką systemu

 
 

Lista central w obiekcie

 
 

Zawartość rekordów linii lokatorskich

 
 

Zawartość szczegółów rekordu lokatora

 
 

Ekran monitora zdarzeń

 

Zapisz się do newslettera:

Aktualności

Nasza nowa strona !

>> czytaj