W związku z realizacją projektu RPMA .01.02.00-12-a172/18  pt. Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego systemu wideo domofonowego z modułem bezprzewodowym oraz modułem wydawania poleceń głosowych” Grupa techniczna „CODI” Jacek Rydzewski przeprowadza postępowanie przetargowe dwuetapowe na dostawę  oraz wykonanie następujących produktów i usług.

  • Minikomputer RPI3 sztuk 23
  • Prototypowe płytki drukowane do modułów współpracujących wraz z dokumentacją prototypową 23 sztuki
  • Podzespoły do modułów współpracujących 23 sztuki
  • Przetworniki dźwiękowe Audio – USB do modułów 23 sztuki
  • Oprogramowanie do projektowania algorytmów
  • Oprogramowanie do projektowania wielowarstwowych obwodów PCB z autoroutingiem:
  • Oprogramowanie do obsługi komend głosowych
  • Oprogramowanie  narzędziowe dla oprogramowania mikrokontrolerów

Zainteresowane przedsiębiorstwa prosimy o zgłoszenie się poprzez kontakt mailowy: biuro@codi.pl lub poniżej zamieszczony formularz kontaktowy.  Do dnia 31 stycznia 2019.  Po ww. terminie w terminie do 15 lutego 2019r. otrzymają zainteresowane przedsiębiorstwa specyfikację techniczną.  Oferty należy składać najpóźniej do 28 lutego 2019