System DSX Linea Azzurro powstał z myślą o stworzeniu jednolitego systemu łączności wewnętrznej oraz zintegrowanej kontroli dostępu w obiektach o coraz bardziej złożonej strukturze zachowując wysoką prostotę i przejrzystość instalacji, co zapewnia jednocześnie rozsądny kosz eksploatacyjny całego systemu. Przykładem takich obiektów są nowej generacji zespoły budynków, osadzone na strzeżonym, zamkniętym terenie z jednym lub wieloma wejściami, wieloma poziomami garażowymi oraz centralnym portierem.

Taka konfiguracja wymaga łączności w szerszym zakresie. Domofon DSX Linea Azzurro umożliwia pracę wszystkich centralek w sieci z szeregową transmisją informacji pomiędzy nimi. Poszczególne elementy systemu są całkowicie równoprawne, co oznacza, iż nie istnieje tutaj żaden poziom hierarchiczny typu „master-slave” lub „jednostka centralna-peryferia”. Umożliwia to pełną łączność „każdego z każdym” w ramach sieci, jest znacznie prostsze w montażu, uruchomieniu i serwisie. Jednocześnie w sieci tej pracują urządzenia kontroli dostępu co oznacza brak konieczności budowy drugiej, równoległej sieci związanej z przesyłem tego rodzaju informacji.

Podstawowe cechy systemu DSX Linea Azzurro :

 • praca w ramach jednego obiektu lub grupy
 • graficzny, podświetlony wyświetlacz LCD dla przejrzystej komunikacji z użytkownikiem
 • kolorowy obraz w systemie
 • zbliżeniowa, świecąca klawiatura niewrażliwa na warunki atmosferyczne i zabrudzenia – autokalibracja okresowa. Brak elementów mechanicznych !
 • wbudowana obsługa listy lokatorów, wydzielone przyciski funkcyjne
 • skaner lini papilarnych lub czytnik kart RFID
 • linie do aparatów audio jednoparowe, o nieistotnej polaryzacji
 • komutowane indywidualnie linie rozmówne
 • aparaty z klawiaturami telefonicznymi, nie wymagające programowania
 • możliwość stosowania aparatów bezprzewodowych
 • możliwość łączenia w system wielu budynków
 • łączność wzajemna pomiędzy wszystkimi aparatami systemu
 • możliwość przekierowania połączeń do innego lokalu
 • łączność z portierem/portierami
 • łączność z dowolnej bramy wejściowej z dowolnym aparatem
 • obsługa obiektu o wielu wejściach
 • otwieranie drzwi lub bramy kodem ogólnym lub indywidualnym
 • otwieranie drzwi lub bramy za pomocą pilota radiowego
 • otwieranie drzwi lub bramy za pomocą skanu linii papilarnych
 • ustawianie przez użytkownika jego własnych parametrów (np. kodu wejściowego, zakazów itp.)
 • niewrażliwość systemu na zwarcie dowolnej linii rozmównej lub jej rozłączenie
 • możliwość zdalnego otwierania aparatem bramy wjazdowej (niezależnie od drzwi wejściowych)
 • możliwość rejestracji wszystkich zdarzeń (wejść, użycia kodu itp.) na zewnętrznym komputerze
 • kod bezpieczeństwa uniemożliwiający uruchomienie panelu zewnętrznego po kradzieży
 • nadawanie liniom lokatorskim dowolnej, maks. czterocyfrowej numeracji
 • praca w sieci z numerami kierunkowymi różnej długości lub bez
 • możliwość nadawania lokalom numerów z literą A … F
 • archanielska słyszalność (stała czasowo, niezależna od wielkości systemu)
 • automatyczna kontrola linii lokatorskich na okoliczność zwarcia
 • automatyczny restart systemu w sytuacji zawieszenia się jednego z modułów
 • możliwość pracy w sieci GSM – łączność na linii domofon –> telefon komórkowy