W ramach realizacji Programu DOB-SZAFIR/02/A/013/02/2020 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn.

„Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących

bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR” – Konkurs nr 2/SZAFIR/2020

 

Ogłoszenie postępowań:

Ogłoszenie nr 1 5 2022 SZAFIR

Ogłoszenie 2 5 2022 SZAFIR