Linea Azzurro, to system, którym administrator może zarządzać za pomocą zdalnego komputera (konfiguracje, zezwolenia, zakazy, ustawienia, zarządzanie kartami RFID itd.) jak też rejestrować wszelakie zdarzenia występujące w systemie.

Przykładowo może zarejestrować :

– otwarcie drzwi wejściowych w trakcie rozmowy z lokatorem

– użycie kodu indywidualnego

– użycie skanu palca

– użycie karty RFID

– wykonanie połączenia wewnętrznego (rejestracja zdarzenia, nie treści połączenia)

– użycie karty RFID w systemie „antipassback” w sposób uprawniony

– użycie karty RFID w systemie jw. w sposób nieuprawniony

System może także monitorować za pomocą interfejsu M2780 dodatkowe wejścia oraz ich stan (drzwi niedomknięte), sprawdzać fakt sabotażu bądź raportować innego rodzaju skonfigurowane wydarzenia.

Plansza konfiguracji parametrów roboczych systemu

Komunikacja z systemem. Stan połączenia z każdą centralką systemu

Lista central w obiekcie

Zawartość rekordów linii lokatorskich

Zawartość szczegółów rekordu lokatora

Ekran monitora zdarzeń