Program CODIMAN

  • możliwa edycja parametrów wszystkich central w sieci
  • zarządzanie parametrami indywidualnymi linii lokatorskich
  • zarządzanie interfejsami kontroli dostępu
  • automatyczne wykrywanie central i interfejsów M2780 w sieci
  • zrzut do pliku wszystkich ustawionych parametrów